Leverandører

 Læs mere om vores fantastiske leverandører

Vores gaver indeholder produkter fra mange forskellige leverandører. 

Vores vision er at gøre det nemt for dig - at give smukke brugbare gaver der støtter en bæredygtig udvikling

Vi er så glade for vores leverandører og synes vi har fundet nogle som gør en forskel i en verden, hvor profit fylder for meget.

Du kan læse om de fantastiske virksomheder der står bag produkterne ved at klikke på linkene herunder. De er opdelt efter typen af gave

 

 

Hvad forstår vi ved bæredygtighed?

Hvad er bæredygtighed eller en bæredygtig udvikling så?  

Ja - det er jo kæmpe svært at sige præcist hvad der er mest bæredygtigt uden meget store og komplicerede udregninger. Selv når der er lavet livscyklus analyse mm kan forudsætningerne for analysen ændres på ganske kort tid. Samtidig kan man jo have forskellige prioriteringer i relation til hvilken miljøbelastning man vil undgå at bidrage til. Er det drivhuseffekten, luftforurening eller brug af begrænsede ressourcer man vil undgå?  Derfor har vi valgt at prioritere produkter der lever op til forskellige krav. Fælles for dem alle er at de forsøger at gøre en forskel

 

Sådan er vores proces

Det er for os, en kompliceret proces, at sammensætte nye gaver fordi indholdet skal leve op til en række krav. 

Tingene:

 

Vi prioriterer f.eks:

 

Vi vil gerne støtte bredt.

Vi spreder vores indkøb til mange forskellige lande, fordi vi mener at man støtter lokale bæredygtige virksomheder og initiativer, ved at købe deres produkter. Når de lykkedes, vil "de store" begynde at gøre mere for at følge med den bæredygtige udvikling. Med tiden vil der opstå flere bæredygtige virksomheder og initiativer lokalt, så mindre transport er nødvendigt.  

Vi køber fra små og mindre virksomheder, nye og gamle virksomheder. For os er det vigtige, at virksomheden vil noget mere end bare at sælge produkter og tjene penge. 

Vi tror helt klart på at man støtter en mere bæredygtig udvikling ved at bruge sine penge med omhu. 

Der er ingen sandheder - men bevidst forbrug er med til at hjælpe bæredygtige produkter, virksomheder og initiativer frem. Når vi er villige til at bruge lidt flere penge, er det andre hensyn end profit der kan vinde. 

Det er ren hverdags luksus 

 

Vores yndlingscitat: 

 

 Everytime you spend money, you are casting a wote for the kind of world you want  (Anna Lappe)